Styret

Styret for MDG Gjøvik 2022 er:

Yngve Brateng Fjeldstad (leder)

Bjarne Gjørvad

Tone Fjeldstad Holden

Erik Evenrud

Dag Fjeldstad Pettersen