Styret

Styret for MDG Gjøvik 2021 er:

Jon André Danielsen (talsperson)

Yngve Brateng Fjeldstad

Bjarne Gjørvad

Tone Fjeldstad Holden

Kjetil Hope

 

Vara:

Dag Fjeldstad

 

12. august 2015