Fotocredit: privat foto

Styret

Styret for MDG Gjøvik 2019/2020 er:

Anlaug Seljevold (talsperson)

Dag Fjeldstad (talsperson)

Yngve Brateng Fjeldstad

Hanne Glemmestad

Bjarne Gjørvad

Anne Sultana Douvlos

Kjell Erik Evenrud

Vara:

Jon Andre Danielsen

Basra Hussein Daud

Tone Fjeldstad Holden

12. august 2015