Styret

12. august 2015

  • Dag Fjeldstad, leder
  • Anlaug Seljevold
  • Yngve Fjeldstad
  • Vetle Brendhagen Kleven
  • Ishai Bjørn Aldema
  • Bjarne Gjørvad
  • Yngvild Paulsen Stokke