Program 2019-2023

MDG Gjøvik vil i neste 4-årsperiode jobbe for å:

– Ta vare på trivsel og nyskaping av næringsutviklingen og boligbyggingen i byen, tettstedene, bygda
– Stimulere til økologisk bærekraftig matproduksjon.
– Sette av inntil 200 millioner av kommunens kraftfond til investeringer for å forberede kommunen på utfordringer knyttet til klima- og miljøtiltak.
– Endre ugrasbekjempelsen i kommunen, bl.a ved å forby glyfosat (roundup) innenfor kommunens ansvarsområde
– Ta vare på vannet i brønner, bekker og elver som renner ut i Mjøsa gjennom deltagelse i en ny Mjøsaksjon
– Inkludere solceller som en del av energien i alle nye kommunale bygg, og gi støtte til private som vil ta solceller i bruk
– Legge til rette for gjenbruk og bærekraftig forbruk
– Kreve tiltak som stanser utledning av mikroplast til Mjøsa bl.a. fra materialer i toppdekket på kunstgressbaner
– Bedre kollektivtilbudet i Gjøvikregionen
– Bekjempe barnefattigdom, og bidra til et inkluderende skole, arbeids- og organisasjonsliv
– Sikre Hovdetoppen og strandsona som opplevelses- og rekreasjonsområde.
Partiprogram MDG Gjøvik